program

program
program {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. programmie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'założenia, cele i zapowiadana działalność w jakiejś dziedzinie lub jakiejś organizacji': {{/stl_7}}{{stl_10}}Program społeczny, gospodarczy, ekonomiczny. Program partii, związku, rządu. Nowoczesny, ambitny, liberalny program. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'chronologiczny plan czynności, zamierzeń': {{/stl_7}}{{stl_10}}Program pracy, zajęć. Mieć coś w programie dnia. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'obszerniejsze informacje na temat wystawianej sztuki lub odbywającego się koncertu, zwykle w formie drukowanej i przeznaczonej do rozpowszechniania; także: spis emitowanych w danym czasie audycji, programów, filmów': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kupić program, gazetę z programem. Przeglądać, przeczytać program. Program teatralny, telewizyjny, radiowy. Program sesji, festiwalu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nadany lub zatwierdzony przez władze oświatowe zakres wiedzy i umiejętności, jakie nauczyciel ma realizować na danym etapie kształcenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Program szkoły średniej, języka polskiego, klasy drugiej. Uczyć zgodnie z programem nauczania. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}inform. {{/stl_8}}{{stl_7}}'ciąg dyrektyw, rozkazów mających spowodować określone działanie komputera': {{/stl_7}}{{stl_10}}Program komputerowy. Przegrać, skopiować jakiś program. Uruchomić program. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'audycja, reportaż, dyskusja itp. w radiu lub w telewizji oprócz filmów fabularnych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Program publicystyczny, satyryczny, edukacyjny. Oglądać ciekawy program. Prowadzić, nadawać programy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'kanał telewizyjny, pasmo antenowe': {{/stl_7}}{{stl_10}}Program pierwszy, drugi. Mieć kilka programów. Przełączać programy. <fr. z. płac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Program — may refer to:* Program (management) * Program (The Animatrix), a short film in The Animatrix series * PROGRAM Initiative for Art and Architectural Collaborations, a project space in Berlin for art and architecture * Computer program * Program… …   Wikipedia

  • program — prògram m DEFINICIJA 1. a. sadržaj i cilj rada kakve djelatnosti koji treba izvršiti [nastavni program] b. predmet i sadržaj predmeta koji se predaju u školama u okviru nastavnog plana i programa [izvan programa] 2. sadržaj koji želi ostvariti… …   Hrvatski jezični portal

  • Program 33 — Logo de Program 33 Forme juridique société par actions simplifiée Siège social France …   Wikipédia en Français

  • program — [prō′gram΄, prō′grəm] n. [< LL & Fr: Fr programme < LL programma < Gr, edict < prographein, to write in public < pro , before + graphein, to write: see PRO 1 & GRAPHIC] 1. Obs. a) a proclamation b) a prospectus or syllabus …   English World dictionary

  • program — PROGRÁM, programe, s.n. 1. Plan de activitate în care sunt stabilite (în ordinea desfăşurării lor) etapele propuse pentru o perioadă dată; desfăşurare a activităţii (individuale, dintr o instituţie) după un astfel de plan. 2. Expunere (scrisă) a… …   Dicționar Român

  • program — program, schedule, timetable, agenda denote a formulated plan listing things to be done or to take place, especially in their time order. Program is the term of widest application. It may refer to a mental plan or to one that is written or… …   New Dictionary of Synonyms

  • program — program, programme The standard spelling in BrE, except in computer language, is programme, and in AmE it is program. In the context of computing, program is used in both AmE and BrE, and as a verb has inflected forms programmed, programming in… …   Modern English usage

  • program — [n1] agenda, list affairs, appointments, arrangements, bill, bulletin, business, calendar, card, catalog, chores, curriculum, details, docket, happenings, index, lineup, listing, meetings, memoranda, necessary acts*, order of business*, order of… …   New thesaurus

  • program — (Amer.) pro·gram || prəʊgræm n. plan, project,schedule, agenda, written order of events; public presentation; show that is broadcast on television or radio; planned group of activities; prospectus, syllabus; computer program (also programme)… …   English contemporary dictionary

  • Program — Pro gram, n. Same as {Programme}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”